งานวันอาเซียน

เพลง The asean way by Ukulele

Advertisements

การท่องเที่ยว

altการเสวนาในหัวข้อ”เปิดพรมแดน: สร้างการเติบโตให้กับทวีปเอเชีย ผ่านการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยว” (Open Borders: Revitalizing Asia’s Growth through Travel, Trade and Tourism)

ถือเป็นหนึ่งในหัวข้ออภิปรายที่หยิบยกมาหารือในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยว  ที่จัดร่วมกับการประชุมเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าด้วยเอเชียตะวันออก (World Economic Forum on East Asia)หรือ WEF  ครั้งที่ 21 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจในหลายเรื่องที่ “ฐานเศรษฐกิจ”ได้จับประเด็นมานำเสนอ
อ่านเพิ่มเติม